Skontaktuj się ze mną: +48 605 694 459

E-mail: grzegorz.hellich@adwokatura.pl

Grzegorz Zygmunt Hellich

Adwokat, Negocjator

Doświadczenie które posiadam obejmuje ponad 15 lat działalności zawodowej, w tym ponad 10 letni staż pracy w obszarach związanych z prawem. Jestem wpisany do Krajowego Rejestru Adwokatów pod nr WAW/Adw/7968.

Doradzałem w ramach spotkań roboczych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej. Przygotowywałem analizy prawne oraz prawno-gospodarcze dla firm prywatnych, organów administracji oraz samorządów zawodowych jak również dla spółek skarbu państwa.

Odpowiedzialny byłem za zapewnienie koordynacji wewnętrznych procesów legislacyjnych, wsparcie procesów negocjacyjnych oraz inwestycyjnych. Współpracowałem z podmiotami z branży informatycznej, przemysłu ciężkiego oraz doradczej jak również z krajową i zagraniczną administracją.

Umiejętności, które nabyłem obejmują negocjacje, planowanie strategiczne, współpracę publiczno-prywatną, zapewnianie zgodności, wdrażanie norm kolizyjnych, ochronę danych osobowych, audyt, oraz zarządzanie ciągłością.

Specjalizuję się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa gospodarczego, kontraktowego, internetowego, autorskiego, własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji, prawa pracy oraz prawa spadkowego.

 • Pomoc prawna
 • udzielanie porad prawnych
 • przygotowywanie pism prawnych
 • zastępstwo procesowe
 • Negocjacje
 • przygotowywanie strategii
 • analiza prawna
 • zarządzanie ryzykiem
 • prowadzenie negocjacji
 • Zarządzanie projektami
 • planowanie projektów
 • zarządzanie zespołem
 • zarządzanie w skali mikro oraz makro
 • Wsparcie biznesu
 • przygotowywanie porozumień
 • wsparcie prawne strategii
 • budowanie relacji międzynarodowych
 • współpraca z mediami

W swojej pracy biegle posługuję się językiem angielskim. Dysponuję certyfikatem ESOL B2. Jestem przyzwyczajony do pracy w środowisku wielojęzycznym i wielokulturowym. Udzielałem pomocy prawnej w trakcie prowadzonych negocjacji wielojęzycznych, przygotowywałem projekty oraz wersje finalne porozumień, listów intencyjnych i umów oraz prowadziłem korespondencję prawną spraw w języku angielskim. Posługuję się również językiem francuskim w stopniu komunikatywnym oraz językiem niemieckim w stopniu podstawowym.

Ukończyłem szereg kursów oraz szkoleń prowadzonych w języku angielskim w tym w szczególności:

Strategic Negotiations Techniques, prowadzony przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu semestralny kurs z zakresu negocjacji;

Comparative Law School, prowadzony przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu roczny kurs specjalistyczny z zakresu prawa porównawczego Unii Europejskiej;

Lobbying Training, tygodniowe szkolenie z zakresu negocjacji, komunikacji i lobbingu organizowane przez AEGEE-Europe przy współpracy z AEGEE-Poznań;

Summer University: Project School, dwutygodniowe szkolenie z zakresu zarządzania projektami i komunikacji organizowane przez AEGEE-Europe przy współpracy z AEGEE-Lublin.

Ponadto jestem w trakcie prowadzonych dwujęzycznie, w języku polskim i angielskim, studiów podyplomowych „Przedsiębiorczość w sektorze kosmicznym” organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Studia te obejmują kwestie związane z prawem, organizacją, zarządzaniem, finansowaniem oraz  funkcjonowaniem przedsiębiorstw w sektorze kosmicznym.